RACCOLTA DI TACCUINI

Taccuino di Francesco Barone (aa 2009/2010)Taccuino di Matteo Persanti  (aa 2009/2010)Taccuino di Dumitru Alexandru Musteata  (aa 2009/2010)
Taccuino di Silvia Grossi (aa 2007/2008)Taccuino di Valentina D'Offizi (aa 2007/2008)